Disclaimer

SusAr is een handelsnaam van Iep Holding B.V.
SusAr staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24 27 14 78.

De door SusAr verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan.
De verstrekte informatie is uitsluitend indicatief en kan op ieder moment zonder verdere aankondiging worden gewijzigd.
SusAr maakt gebruik van gepubliceerde beelden van derden. Hiervoor is toestemming gevraagd.
In het geval iemand het niet eens is met publicatie, dan zullen wij na ontvangst schriftelijk verzoek deze beelden alsnog van de website verwijderen.
Als er sprake is van onjuiste omschrijving en/of spelling verzoeken wij dit ons schriftelijk te melden. Na ontvangst zullen wij het betreffende tekstuele deel aanpassen.

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
SusAr kan niet garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert.
SusAr en de (eventuele) overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.
SusAr aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door SusAr worden onderhouden en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de site(s) van SusAr.

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie.
De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt.
Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van SusAr.
Afnemer is verplicht aanwijzingen van SusAr omtrent het gebruik van de informatie op te volgen.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden.
Nederlands recht is van toepassing.