A12

Het zoeken naar betekenisvolle context, zinvolle karakteristiek en naar met u als opdrachtgever gezamenlijk gedragen ambities. Dat is voor A12 architectuur bna bepalend in het realiseren van hoogwaardige architectuur bij nieuwbouw projecten.

Na een verkennende modelstudie, haalbaarheidstudie en samenstelling van het programma van eisen komen wij als architect, met u tot een ontwerp voor een karaktervol en intelligent gebouw dat past in zijn omgeving. Of de nieuwbouw nu wordt neergezet op een nieuwe bouwlocatie of op een vrijgekomen plek in een verstedelijkt gebied.

 

Contactgegevens