ActiveWarmth

ActiveWarmth is een dynamisch bedrijf van enthousiaste denkers en doeners, die op het gebied van toegepaste energie zoeken naar de verbinding tussen wat technisch mogelijk, maatschappelijk wenselijk, economisch haalbaar en uit oogpunt van duurzaamheid noodzakelijk is.

Uitgangspunt voor alle duurzame systemen die ActiveWarmth ontwikkelt is een polymeer verwarmingselement met de unieke eigenschap dat oververhitting uitgesloten is.

 

Contactgegevens

  • Graafstroomstraat 75 unit 32
  • 3044 AP Rotterdam
  • The Netherlands
  • info@activewarmth.com
  • activewarmth.com

Projecten

Produkten