Aliander

Alliander brengt de duurzame energiemarkt dichterbij

Via energienetwerken zorgt Alliander voor de distributie van gas en elektriciteit in een groot deel van Nederland. Met ons werk maken wij wonen, werken, transport en recreatie mogelijk. Wij willen de samenleving versterken door vrije toegang tot de energie-infrastructuur mogelijk te maken en onze klanten meer inzicht in hun energieverbruik te geven. Alliander brengt een open en duurzame energiemarkt dichterbij.
Een goede staat van onze energienetten
Onze belangrijkste taak is om gas en elektriciteit te distribueren naar consumenten, bedrijven en instellingen. De netbeheerders Liander en Endinet houden daarom de energienetten in goede staat, zorgen voor de distributie en sluiten klanten aan op de energienetten.
Toekomstbestendig en open energienetwerk
Omdat het energielandschap verandert, werken we aan een toekomstbestendig en open netwerk met plaats voor meerdere energie-aanbieders. Om inzicht te krijgen in energieambities overleggen we met provincies, gemeenten en andere klanten. Wij helpen hen bij hun energievraagstukken en ontwikkelen complexe energie-infrastructuren, onder meer via Liandon.

 

 

Contactgegevens