De Loods architecten en adviseurs

Architectuur is vorm geven aan een idee: ruimte creëren om te wonen en te werken.

De Loods beoogt vanuit een maatschappelijk engagement, in dialoog met alle betrokken partijen, professioneel en effectief een passend 'huis' te realiseren, in een sfeervolle architectuur, voor mensen met een grote scala aan leef-, woon- en werkwijzen.

De Loods werkt voor opdrachtgevers als woningcorporaties, projectontwikkelaars, aannemers, voor gemeenten en opdrachtgevers in de sociaal-maatschappelijk-culturele sector en het onderwijs. Ook particulieren, al of niet in georganiseerd verband, kunnen rekenen op onze specifieke aandacht.

Vanaf de oprichting in 1982 is De Loods actief in de Volkshuisvesting. Wat begon met idealisme - met andere ogen kijken naar de sociale woningbouw - groeide uit tot een specialisme in bouwen voor goed wonen. En dat idealisme bleef.

De uitdaging om samen met alle betrokken partijen, gedreven en enthousiast, een essentiële verbetering tot stand te brengen in de kwaliteit van onze leefomgeving is er bij elke opdracht.

Op alle schaalniveaus: landschappelijk, stedenbouwkundig en architectonisch, verdient een ontwerpopgave een eigen specifieke oplossing omdat iedere plek uniek is.

De aanknopingspunten die de context bieden: wat maakt deze plek bijzonder, wat is de betekenis en de geschiedenis van de plek, vormen samen de dragers van het ontwerpproces.

Samen met de wensen van de opdrachtgever en de gebruikers, de overgave aan en de verbinding met de creativiteit ontstaat die specifieke oplossing voor de opgave in een architectuur die alles wat van waarde is omarmt.

 

Contactgegevens

  • Bosscheweg 16
  • 5735 GV Aarle-Rixtel
  • The Netherlands
  • 0031492 386 700
  • bureau@deloods.nl
  • deloods.nl

Projecten