IS Maatwerk

De economische situatie leidt er bij projectontwikkelaars en andere grondbezitters toe dat zij grondposities hebben die zelfs voor de lange termijn kansloos lijken. In veel gevallen zijn de locaties boekhoudkundig al afgeboekt. Ze liggen als het ware in de prullenbak.

 

Alvorens ze echt te `shredderen`, kan IS Maatwerk in een korte workshop van maximaal 1 dagdeel een quickscan uitvoeren. Het resultaat van de quickscan is een inhoudelijke onderbouwing om de locatie `af te voeren` of alsnog tot inzicht te komen in kansen en mogelijkheden die verder onderzocht kunnen worden.

 

De workshop is `lean and mean`. Er is een workshop, geleid door maximaal 2 vertegenwoordigers van IS Maatwerk, en er is een korte presentatie (in Powerpoint) van resultaten en als conclusie antwoord op de vraag `Is de locatie kansloos of zijn er nog enkele kansen die het verdienen te onderzoeken?` Namens de opdrachtgever kunnen maximaal 8 personen deelnemen waarbij we adviseren om ook vooral medewerkers in te zetten die geen enkele relatie hebben met projectontwikkeling. Out of the box-denkers leveren hier waardevolle bijdragen! Alles in de opzet is erop gericht om, zonder grote kostenvergroting, nog een laatste check uit te voeren.

 

Daarvoor leveren we: 1 voorgesprek van maximaal 2 uur (door een stedenbouwkundige en procesontwerper van ISM), 1 dagdeel workshop (door een stedenbouwkundige en procesontwerper van ISM) en een korte powerpointpresentatie met onderbouwde conclusie (maximaal 2 uur), zonder verdere schriftelijke rapportage of uitwerking.

 

Contactgegevens

  • Schuijteskade 14
  • 1621 DE Hoorn
  • Nederland
  • 0031-229 219 197
  • h.mars@ismaatwerk.nl
  • ismaatwerk.nl