Living Foods

Living Foods BV is innovatief in Growing & Nutrition Solutions. En wil voor de Agro sector de partner zijn als het gaat om efficiënte en verantwoorde verbouw- en teeltmethoden. Het Living Foods concept is innovatief en duurzaam en omvat  producten op het vlak van nutriënten en teelt- en verbouwmethoden. 


Living Foods BV ziet het als haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om met de ter beschikking staande technieken en kennis een bijdrage te leveren aan teeltmethoden die het milieu minder schaden en betere, gezondere producten opleveren. Het welzijn van mens, dier en milieu staat hierbij voorop. Living Foods BV zet wetenschappelijk gefundeerde kennis en systemen in, die overal ter wereld voor efficiënte en voedingsrijke gewassen zorgen. 
Living Foods staat voor Vitale teelt, vitale voeding, vitale mensen en dieren.

 

Contactgegevens

  • Postbus 2543
  • 8901 AA Leeuwarden
  • Netherlands
  • 0031582449399
  • info@livingfoods.nl
  • livingfoods.nl

Projecten