SlimBouwen

Slimbouwen is een visie, een gedachtegoed, maar absoluut geen bouwsysteem. Het is een antwoord op de problemen die de bouwsector kenmerken. Innovaties op bedrijfsniveau zijn niet meer voldoende om de bouw drastisch te verbeteren. Slimbouwen is daarom een visie op integraal niveau. Daarbij wordt voor alle spelers in de bouw een samenhangende oplossing geboden om tot noodzakelijke vernieuwingen te komen:

Slimbouwen is: Maatschappelijk en economische winst!

Het fysiek en organisatorisch ontkoppelen van leidingen (installaties) blijkt de sleutel tot een efficiënter en dus economischer bouwproces te zijn. Industrieel bouwen wordt mogelijk gemaakt door de installatietechniek een eigen plek te geven in het proces en in het gebouw. Bovendien blijven gebouwen voor meerdere functies in de toekomst aanpasbaar (flexibiliteit).
Dat betekent een aanzienlijk hoger aanvangsrendement, lagere exploitatiekosten, een langere exploitatieperiode en een hogere restwaarde.

Daarnaast is Slimbouwen een herbezinning op materiaal- en volumegebruik. Dat brengt, samen met de levensduurverlenging t.o.v. het traditionele bouwen, een spectaculaire reductie van de milieubelasting met zich mee:

 • nagenoeg halvering van gewicht
 • constructiediktes productie-energie
 • CO2-uitstoot
 • transport
 • afval
 • fijnstof
 

Contactgegevens

 • Einsteinbaan 1
 • 3430 BC Nieuwegein
 • Nederland
 • info@slimbouwen.nl
 • slimbouwen.nl

Projecten