Tanah Merah

Health Flow Challenge BV is een Chinees- Nederlandse joint venture waarin Euro Asia 's jarenlange ervaring in de ontwikkeling van gezondheidszorg projecten in China wordt gecombineerd met de Nederlandse ervaring in het ziekenhuis architectuur.
We zijn ervan overtuigd dat een globale nieuwe aanpak nodig is om het ziekenhuis te hervormen op een duurzame en toekomstbestendige manier.
Wij stellen een innovatieve interne departementale configuratie voor deze ziekenhuizen voor, gebasseerd op patiëntenstromen die een patiëntgerichte aanpak mogelijk maakt en ondersteunt het duurzaam gebruik van personeel en andere voorraden.
 

Contactgegevens