Vitruvius Consultancy

De bouwopgave is complexer – én inspirerender – dan ooit tevoren.

Essentieel is een accurate budgettering,
die rekening houdt met de complete context van een project.
Het bewaken van dat budget en aansluitend sturen van het ontwerp hoort daarbij
en vraagt om een actieve rol van de kostendeskundige.

Ons begrotingswerk is gebaseerd op het kunnen definiëren van de technische oplossingen.
Alleen diegene die in staat is de bouw- en installatietechniek te beschrijven,
is in staat de kosten op een juist niveau te bepalen.

Vitruvius Consultancy streeft ernaar om bij elk project ‘aan tafel’
haar adviezen te kunnen geven en zich niet te beperken tot het maken van begrotingen.
De toelichting bij de cijfers is immers net zo belangrijk als de cijfers zelf.

 

Contactgegevens

Projecten