Groen Goud

 
2012-05-01

Grootschalige herstel van aangetaste ecosystemen vergt grote fysieke, culturele, financiële en politieke inspanning. De wetenschappelijke kennis en operationele methoden zijn goed gedocumenteerd van het werk en in een groot aantal locaties verspreid over de hele wereld. Samensmelting van de vele wetenschappelijke disciplines, financieringsbronnen, lokale praktijken en politiek leiderschap vraagt om een behendige, maar ook om een doelgerichte aanpak.

Het stimuleren van een dergelijke transversale projecten, hetgeen EEMP voortbrengt, is zowel een uitgebreide visie op en grote waardering van de praktische eisen van de enorme vereiste fysieke arbeid. We zijn zeer bewust bij het ontwikkelen van projecten voor incubatie van de grote veranderingen in het weer, de cultuur, de landbouw praktijk enzovoort die kenmerkend zijn voor het werken in de Sahel of in Turkije.

We zijn ontwikkelen momenteel een methodiek voor de beoordeling van potentiële projecten, op basis van onze groeiende database met best practices om kritische paden te identificeren voor succes. Net als bij de restauratie projecten zelf, is het ook met de ontwikkeling van deze projecten een constellatie van factoren, in plaats van een
enkel element, hetgeen moet worden geïntegreerd om succes te garanderen.

Hoewel we geen projectfinancierings specialisten, hydrologen of ingenieurs zijn, is onze niche in deze fase van de projecten als bemiddelaars en begeleiders. We stellen beschikbaar de belangrijkste spelers en structuur voor levensvatbare projecten. Het uitbouwen van de kennisbasis die we al hebben, daarvan weten we hoe belangrijk het is om niet alleen deel te nemen aan de politieke leiders, maar ook aan de lokale academische organisaties. De wetenschap is verschrikkelijk complex en elk nieuw project biedt zowel nieuwe uitdagingen en nieuwe inzichten die moeten worden vastgelegd en verspreid, ondaks de beperkte academische beurs.

In alle projecten brengen we in de praktijk en documenteren een vorm van betrokkenheid van de aandeelhouders bekend als de deelnemende evaluatie. Deze aanpak vereist de brede en diepe betrokkenheid van de lokale bevolking in elke restauratieve inspanning. Dit gaat niet over het vinden van effectieve manieren om mensen te laten verkopen, zodat ze in kunnen kopen. In plaats daarvan worden projecten ontwikkeld in de echte samenwerking met de lokale mensen die letterlijk en figuurlijk verantwoording nemen voor de projecten en de projectresultaten. De antithese van de klassieke eerste-wereld hulpprojecten die vaak worden aangedreven door een derde-wereld crisis en vertegenwoordigen de periodieke korte termijn interventies, de EEMP-aanpak vormt echte samenwerkingsverbanden over de wereldwijde kloof voor de lange termijn en duurzaam succes.

Zie ook VPRO Uitzending Tegenlicht