energie en water beheerssysteem

 

“SWYCS, See What You Can Save voor energiemanagement en communicatienetwerken!
 
SWYCS is een systeem dat u kunt gebruiken om uw energielasten te meten, beheersen en reduceren en waarmee u tegelijkertijd een steentje bijdraagt aan het milieu. SWYCS is de oplossing voor langdurig besparingsplezier. SWYCS is meten, weten, vergelijken en vervolgens handelen door het geautomatiseerd in- en uitschakelen van apparatuur.
 
Naast energiebesparing is SWYCS ook een slim communicatienetwerk. Door de generieke SWYCS communicatie-eenheid die aan elektrische apparaten kan worden gekoppeld of toegevoegd, ontsluit u zorgeloos uw bestaande apparatuur via internet. Hierdoor kan bijvoorbeeld een cv-monteur op afstand een bestaande cv-ketel monitoren én bedienen, hem bijvoorbeeld resetten. Of kan een specialist in het ziekenhuis via SWYCS direct en online inloggen op persoonsgebonden apparatuur van mensen. Dat betekent niet alleen verbeterde service en logistieke vooruitgang, het zorgt ook voor een extra stuk veiligheid. SWYCS communiceert, is kostenbesparend en is veilig.
 
Bewustwording leidt tot besparing. Met de SWYCS ECM (Energie Competitie Monitor) worden medewerkers van uw organisatie geholpen om bewuster om te gaan met energie en gestimuleerd om te bezuinigen. Het energieverbruik is realtime te volgen op de SWYCS ECM. Een overzicht van al uw (kantoor)panden presenteert het verbruik per locatie, dat per werkplek in euro’s wordt weergegeven. Zo krijgt u een eerlijk beeld van hoe bewust u en uw collega’s omgaan met energie, en zorgt het competitie element in de ECM voor blijvende gedragsverandering
 
SWYCS is toepasbaar in zowel bestaande bouw als nieuwbouw!”

Leverancier

info@dsp-innovation.nl

Toepassingen