Corpoica

 

Living Foods (NL) en Corpoica (Col.) zijn onlangs in Colombia gestart met een gezamenlijk project ten behoeve van zogenaamde snelle vermeerdering van Mini-Knollen uit vitro materiaal waarbij de doelstelling is om een aantal authentieke aardappelrassen o.a afkomstig uit de Andes te herintroduceren.

Op het duurzame en innovatieve teelt systeem wat is ontwikkeld door Living Foods, worden vanuit hoogwaardig basis materiaal Mini Knollen geteeld.

De nadruk ligt op kwaliteit en gebruik maken van water- en nutriënten besparende techniek. O.a. de R12 en andere bijzondere rassen zullen op het HCS systeem worden geteeld. Ook vanuit andere landen die met soortgelijke vraagstukken zitten, is belangstelling om een dergelijke project op te zetten.

Ook tijdens de Interpom van afgelopen weekend in Kortrijk waren opvallend veel bezoekers uit het buitenland die interesse toonden voor deze nieuwe ontwikkeling. Na de introductie van een aantal van deze systemen in Nederland bij pootgoed telers, zal het concept ook buiten Nederland haar weg vinden.Locatie

Oplevering

2010

Project soort

exterieur nieuwbouw

Oppervlak

5.000-10.000 m2

Thema

Opbrengend

Samenwerking

Toepassingen